Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych  jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 8, 64-500 Szamotuły. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. 

 

Artykuły

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch

Bezpieczne Walentynki

Akcja informacyjno – edukacyjna „Bezpieczne Walentynki” jest organizowana przez inspekcję sanitarną województwa wielkopolskiego od 2009 roku. W ramach akcji organizowane są różnorodne działania informacyjno – edukacyjne adresowane do osób młodych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z ryzykownych zachowań w kontekście zakażeń HIV i choroby AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową. Akcja ma też za zadanie zachęcić młodych do wykonywania bezpłatnych i anonimowych badań na obecność HIV w jednym z punktów konsultacyjno – diagnostycznych. Nie powinien być to test wierności partnera czy partnerki, ale standardowy element budowania poczucia bezpieczeństwa w związku. Najbliższy działa w Poznaniu.

14 lutego 2020


Czytaj więcej o: Bezpieczne Walentynki

Konkurs: "Szkoła wolna od używek"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny w pierwszej połowie 2020 roku przeprowadza IV edycję ogólnopolskiego konkursu pt.

 „Szkoła wolna od używek”.

12 lutego 2020


Czytaj więcej o: Konkurs: "Szkoła wolna od używek"

Konkurs: "Palić, nie palić - oto jest pytanie?"

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego, realizując działania antytytoniowe prowadzone w oparciu o:

  • Narodowy Program Zdrowia,
  • Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych,
  • Europejski Kodeks Walki z Rakiem

serdecznie zaprasza uczniów klas V szkół podstawowych do udziału w XX edycji konkursu  przebiegającego pod hasłem  „ Palić, nie palić – oto jest pytanie?”.

Konkurs ma wieloletnią tradycję i corocznie bierze w nim udział około 6 tysięcy uczniów z 40 % szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

12 lutego 2020


Czytaj więcej o: Konkurs: "Palić, nie palić - oto jest pytanie?"

Światowy Dzień Walki z Rakiem

We wtorek 4 lutego obchodzimy XX Światowy Dzień Walki z Rakiem. Święto zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Z tej okazji możemy wyrazić symbolicznie swoją solidarność z pacjentami onkologicznymi, ale również zadbać o swoje zdrowie. Zdaniem ekspertów najważniejszą rolę w zapobieganiu chorobie nowotworowej odgrywa profilaktyka pierwotna, której celem jest podejmowanie kompleksowych działań u osób zdrowych. Do podstawowych narzędzi pierwotnej prewencji nowotworów należą upowszechnianie wiedzy dotyczącej onkologii, promocja tzw. czujności onkologicznej oraz propagowanie prozdrowotnych zachowań i zdrowego stylu życia.

 

 

3 lutego 2020


Czytaj więcej o: Światowy Dzień Walki z Rakiem

Koronawirus 2019 - nCoV

               

Najważniejsze, aktualne informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej zachorowań wywołanych przez koronawirus 2019 - nCoV znajdują się na stronach internetowych:

1. Ministerstwa Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie/

2. Głównego Inspektoratu Sanitarnego - https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

3. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu - https://wsse-poznan.pl/menu-strony/aktualnosci/402-koronawirus

 

3 lutego 2020


Czytaj więcej o: Koronawirus 2019 - nCoV

Nowy system powiadamiania o wprowadzaniu do obrotu środków spożywczych (suplementy diety)

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U. 2019 poz. 2499).

3 lutego 2020


Czytaj więcej o: Nowy system powiadamiania o wprowadzaniu do obrotu środków spożywczych (suplementy diety)

Kampania: "Zaszczep się wiedzą"

Kampania „ Zaszczep się wiedzą” prowadzona jest od 2015 roku przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA i wspiera ją ponad 20 partnerów instytucjonalnych, w tym Ministerstwo Zdrowia.

29 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Kampania: "Zaszczep się wiedzą"

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/

Ogólne wytyczne dla podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych