Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych  jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 8, 64-500 Szamotuły. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. 

 

Artykuły

Przerwa w przyjmowaniu prób do badań od 09-09 do 13-09-2019r.

 

U W A G A !!!

 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach

informuje, że od dnia 09 września 2019r. do dnia 13 września 2019r. 

nastąpi przerwa w przyjmowaniu prób do badań 

w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella oraz Sporal A.

 

Ponowne przyjmowanie w/w próbek rozpocznie się dnia 16 września 2019r.

2 września 2019


Czytaj więcej o: Przerwa w przyjmowaniu prób do badań od 09-09 do 13-09-2019r.

Komunikat z dnia 26.08.2019 roku w sprawie jakości wody w kąpieliskach powiatu szamotulskiego

Dopalacze! Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców i opiekunów

W czasie wakacji młodzież narażona jest na kontakt z różnego typu używkami, w tym nowymi narkotykami tzw. dopalaczami. Badania wśród uczniów pokazują, że co dziesiąty nastolatek próbował dopalaczy – czyli substancji psychoaktywnych o nieprzewidywalnym składzie chemicznym, zagrażającym zdrowiu i życiu.

6 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Dopalacze! Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców i opiekunów

Szkolenie dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach

Przejdź do - Szkolenie dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach

W dniu 2 sierpnia 2019 roku w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach przy ulicy B. Chrobrego przeprowadzono szkolenie dla wybranej grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z utrzymaniem zieleni, wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz obsługi wysypiska śmieci. Podczas szkolenia omówiono zagadnienia związane z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, a także zagadnienia związane z chorobami zawodowymi. Szczególnie dokładnie przedstawiono problem chorób przenoszonych przez kleszcze, które upodobały sobie nie tylko tereny leśne, ale znakomicie czują się na terenach zurbanizowanych.

6 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Szkolenie dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach

Komunikat z dnia 19. 07. 2019 roku w sprawie jakości wody w kąpieliskach powiatu szamotulskiego

Komunikat z dnia 18. 07. 2019 roku w sprawie jakości wody w kąpieliskach powiatu szamotulskiego

Komunikat V i VI Komisji z załącznikami

Kod UFI

Komunikat z dnia 28.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Brączewo, gm. Obrzycko

Komunikat z dnia 28.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Brączewo, gm. Obrzycko 

28 czerwca 2019


Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 28.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Brączewo, gm. Obrzycko

Komunikat z dnia 28. 06. 2019 roku w sprawie jakości wody w kąpieliskach powiatu szamotulskiego