Konkurs na film pod hasłem: "Tytoń - od leku po truciznę"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach, serdecznie zaprasza dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych do współorganizacji etapu szkolnego  konkursu na film pt. „ Tytoń – od leku po truciznę”.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Biorąc pod uwagę niepokojące zjawisko rozpowszechnienia i używania papierosów tradycyjnych i e-papierosów wśród młodzieży w wieku 15-19 lat, chcemy zainteresować ją tematem profilaktyki palenia tytoniu  i poszerzenia wiedzy na temat negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych  palenia tytoniu i inhalowania e-papierosów.

 Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu przy współpracy z powiatowymi stacjami,  a partnerami  Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii.

Najlepsze prace etapu szkolnego, zgodne z regulaminem konkursu, prosimy przesłać na adres tut. Stacji do dnia 19 kwietnia 2019 roku.

Regulamin konkursu