Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych "Szkoła wolna od używek"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji  konkursu pt. „ Szkoła wolna od używek”. Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny, stąd jest on wydarzeniem ogólnopolskim, a udział w nim jest dobrowolny. Konkurs polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu  i innych środków psychoaktywnych. Jest on wzmocnieniem działań profilaktycznych realizowanych w placówkach szkolnych w ramach programu „ ARS, czyli jak dbać o miłość”. Do konkursu mogą także przystąpić placówki, którego tego programu nie realizują.

Dotychczasowe dwie edycje konkursu związane były z opracowaniem i zrealizowaniem projektu edukacyjnego. Tegoroczne zadanie konkursowe ma wzmocnić zaangażowanie i uczestnictwo uczniów w profilaktyce uzależnień od środków psychoaktywnych, co w obecnych czasach jest wielkim wyzwaniem.

Prace konkursowe, zgodne z załączonym regulaminem należy przesłać do PSSE w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 8, 64-500 Szamotuły w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 roku. Serdecznie zachęcam dyrekcje szkół i grono pedagogiczne do nagłośnienia i popularyzacji konkursu w środowisku szkolnym, a uczniów do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu "Szkoła wolna od używek"

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - osoba pełnoletnia

Zgoda na udzial w konkursie i wykorzystanie wizerunku - osoba niepełnoletnia