Konkurs dla nauczycieli "Zaszczep się wiedzą o szczepieniach"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2019

Szczepienia stanowią jedno z najważniejszych odkryć medycyny. Pozwoliły uchronić miliony ludzi przed śmiercią i trwałą utratą zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, iż dzięki szczepieniom przeciwko odrze od 2000 roku uratowano  ponad 17 milionów ludzi. Eradykację ospy prawdziwej oraz polio typu drugiego również zawdzięczamy szczepieniom. Naukowcy nie mają wątpliwości, że szczepienia są procedurą bezpieczną oraz przynoszącą korzyść nie tylko jednostce, ale również, poprzez tak zwaną odporność środowiskową, całemu społeczeństwu.

Doceniając ogromne znaczenie szczepień, Media Support Group, organizator kampanii informacyjnej „Zaszczep się wiedzą”, której celem jest obiektywne, oparte na rzetelnej wiedzy medycznej informowanie o szczepieniach, serdecznie zaprasza nauczycieli przedszkoli oraz  wszystkich typów szkół do wzięcia udziału w konkursie pod tytułem „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”. Konkurs dedykowany jest nauczycielom  z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko –mazurskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Patronat nad konkursem objął  Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs zachęca do pokazania korzyści wynikających ze szczepień, ich znaczenia  w wymiarze Polski oraz świata, poruszenia zagadnień z dziedziny biologii, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, życia w rodzinie, a także profilaktyki chorób zakaźnych.

Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu oraz opisaniu lekcji poświęconej problematyce szczepień.

Więcej informacji na stronie www.zaszczepsiewiedza.pl/konkurs

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach serdecznie zachęca do udziału w proponowanym przedsięwzięciu i podejmowania działań edukacyjnych w tym zakresie  w środowisku dzieci, młodzieży i rodziców.

Regulamin Konkursu "Zaszczep się wiedzą"

Zał. 1 - Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 - Konspekt lekcji

Zał. 3 - Harmonogram Konkursu "Zaszczep się wiedzą"

Zał. 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 5 - Wzór umowy o przeniesieniu praw autorskich

Zał. 6 - Wykaz literatury Konkursu "Zaszczep się wiedzą"