Komunikat z dnia 17.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dobrojewo, gm. Ostroróg

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2019

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
z dnia 17.06.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.

 

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Dobrojewo, gm. Ostroróg, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Dobrojewo, Bielejewo, Binino i Binino Huby. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdzono że jakość wody odbiega od wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.) ze względu na obecność zwiększonej ilości związków manganu.

Jednocześnie wyjaśnia się, że przekroczenie nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

 

 Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Szamotułach

mgr farm. Roman Czajka

specjalizacja z higieny i epidemiologii