Komunikat z dnia 28.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Brączewo, gm. Obrzycko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2019

 

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
z dnia 28.06.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.

 

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Brączewo, gm. Obrzycko, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Brączewo i Jaryszewo.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych kontrolnych badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz urzędowej informuje, że jakość wody uległa poprawie i w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.).

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

  

 

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

 

 

                

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Szamotułach

mgr farm. Roman Czajka

specjalizacja z higieny i epidemiologii