Szkolenie dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2019

W dniu 2 sierpnia 2019 roku w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach przy ulicy B. Chrobrego przeprowadzono szkolenie dla wybranej grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z utrzymaniem zieleni, wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz obsługi wysypiska śmieci. Podczas szkolenia omówiono zagadnienia związane z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, a także zagadnienia związane z chorobami zawodowymi. Szczególnie dokładnie przedstawiono problem chorób przenoszonych przez kleszcze, które upodobały sobie nie tylko tereny leśne, ale znakomicie czują się na terenach zurbanizowanych.

Odpowiedzią na zwiększającą się corocznie liczbę zachorowań na boreliozę jest wdrożenie do realizacji przez inspekcje sanitarną województwa wielkopolskiego projektu edukacyjnego pt. „ Mały kleszcz – Duży problem”.  Pracownik pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przedstawił uczestnikom szkolenia podstawowe informację o kleszczach, kładąc nacisk na działania profilaktyczne zmierzające do ograniczania możliwości zakażenia się krętkiem borelli. Zwrócono uwagę na właściwy ubiór podczas pracy i wypoczynku oraz stosowanie repelentów. Dużo uwagi poświęcono prawidłowemu usuwaniu kleszcza z powłok skórnych. Przedstawiono instruktaż usuwania kleszcza za pomocą kleszczołapek dostępnych w aptekach, gabinetach weterynaryjnych czy sklepach zoologicznych. Oczywiście, nie pominięto aspektu ogromnego znaczenia szczepień ochronnych w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu. Dzięki tej profilaktyce, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, zachorowanie na tę jednostkę chorobową jest marginalne.

 Cieszymy się, że szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, a przedstawiona tematyka wzbogaciła ich wiedzę, którą z powodzeniem można przenieść na środowisko  życia rodzinnego.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie