Programy profilaktyczne o tematyce antytytoniowej realizowane w środowisku dzieci i uczniów szkół podstawowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 września 2019

W roku szkolnym 2019/2020 Główny Inspektorat Sanitarny proponuje dyrekcjom i nauczycielom włączenie do realizacji wśród dzieci  programów edukacji antytytoniowej.

Od wielu lat zachęcamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do prowadzenia zajęć w ramach programu „ Czyste powietrze wokół nas”.  W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego oraz nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego, gdy jest narażone na zwyczaje osób palących. Program zdobył uznanie osób prowadzących edukację, rodziców,  a także dzieci, które bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach.

Dla uczniów w wieku 9-10 lat uczęszczających do klas IV szkół podstawowych proponujemy udział w zajęciach w ramach programu „Bieg po zdrowie”. Program ten jest źródłem rzetelnej wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów i e-papierosów, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym. Ponadto sprzyja umacnianiu poczucia własnej wartości, dokonywania świadomych wyborów i wyrażania własnych oczekiwań bez obawy o poczucie odrzucenia ze strony rówieśników. Program posiada dedykowaną stronę internetową, gdzie można skorzystać z przydatnych pomocy, informacji i artykułów.

Z uwagi na brak możliwości zaspokojenia placówek w potrzebne materiały w wersji drukowanej, istnieje możliwość pobraniach materiałów w wersji elektronicznej.

Zachęcamy dyrekcje placówek przedszkolnych i szkolnych do wyboru naszej oferty w projektowaniu programów profilaktyczno – wychowawczych na obecny rok szkolny.

Materiały do programu: "Czyste powietrze wokół nas"

Konspekt dla nauczycieli

Kolorowanka Dino

Kolorowanka Flowers1

Kolorowanka Flowers2

Kolorowanka Flowers3

Kolorowanka 12-stronnicowa

Labirynt

Plakat "Dymy"

Ramki do kolorowania

Znajdź różnice

Materiały do programu: "Bieg po zdrowie"

Ankieta dla nauczycieli

Ćwiczenia dla ucznia

Plakat

Podręcznik "Bieg po zdrowie"

Ulotka

Załącznik 1_1 Ankieta wiedzy o zdrowiu

Załącznik 6_1 Ankieta ewaluacyjna uczniów na zakończenie

Załącznik 6_2 Ankieta wiedzy o zdrowiu pomiar końcowy