Konkurs: "Szkoła wolna od używek"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny w pierwszej połowie 2020 roku przeprowadza IV edycję ogólnopolskiego konkursu pt.

 „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach w programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68. W konkursie mogą wziąć udział szkoły uczestniczące, jak również nieuczestniczące w programie.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego ( maksymalny czas trwania filmu 2 min.) o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od używek. Dopuszczalna jest każda forma artystyczna (film, teledysk, reportaż, animacja itp.) Prace konkursowe zgodne z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie konkursu należy przesłać do :

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szamotułach

 ul. B. Chrobrego 8

 64-500 Szamotuły

w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 roku.

          Konkurs przebiega na trzech poziomach. Najlepsza praca na poziomie powiatowym zostaje przekazana do udziału w eliminacjach wojewódzkich. Następnie odbędą się eliminacje wojewódzkie i najlepsza praca z terenu województwa wielkopolskiego uczestniczyć będzie w eliminacjach ogólnopolskich.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i skorzystania z naszej oferty.

Deklaracja uczestnictwa w konkursie

Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału w konkursie

Klauzula PSSE dla osób niepełnoletnich - IV edycja

Klauzula PSSE dla osób pełnoletnich - IV edycja

Regulamin konkursu

Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku - osoba niepełnoletnia

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - osoba pełnoletnia