Komunikat z dnia 01.06.2020r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 czerwca 2020

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
z dnia 01.06.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.

 

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach, zaopatrującego w wodę osadzonych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.) ze względu na obecność zwiększonej ilości związków żelaza oraz pojawienie się zwiększonej ilości bakterii niechorobotwórczych.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Stwierdzone przekroczenia żelaza mogą również obniżać cechy organoleptyczne wody (barwę i smak), powodować brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienia bielizny podczas prania.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

                      

  

  

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

                       

PAŃSTWOWY POWIATOWY

                                                                                                                                                 INSPEKTOR SANITARNY

                                                                                                                                                        w Szamotułach

                                                                                                                                                 mgr inż. Agnieszka Jachnik

                                                                                                                                              specjalista zdrowia publicznego