Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2020

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!".  

  

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 będzie realizowany wśród uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz ich rodziców Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!".

Program jest realizowany metodą projektu i od wielu lat gości w placówkach szkolnych, zdobywając uznanie nauczycieli, rodziców a przede wszystkim uczniów. Warto zaznaczyć, że podczas realizacji programu  żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane. Takie stanowisko przyjęli organizatorzy programu -  Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. 

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Tegoroczna, XV edycja wymaga rejestracji  placówki szkolnej online. Rejestracja odbywa się poprzez stronię główną programu www.trzymajforme.pl. Taki sposób rejestracji obowiązuje wszystkie szkoły bez względu,  czy program kontynuują, czy są nowe.  Dokonanie rejestracji w terminie do dnia 30 października 2020 roku  jest warunkiem otrzymania materiałów edukacyjnych.

Na potrzeby programu opracowano nowoczesne materiały dydaktyczne przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Gwarantują one szybki dostęp do niezbędnej w trakcie realizacji programu wiedzy, która w zwykłym programie nauczania obejmuje kilka różnych przedmiotów realizowanych w różnym czasie.  Ponadto za pomocą loginu i hasła ustawionego w procesie rejestracji , nauczyciel będzie się logował na stronie, gdzie sukcesywnie będą dodawane informacje m. in. o konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia, bądź też organizowanych szkoleniach.

 Z uwagi na trwający już rok szkolny zainteresowane placówki prosimy o niezwłoczne dokonanie rejestracji.