Wznowienie konkursu „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2020

Wznowienie konkursu

„Palić, nie palić – oto jest pytanie?” 

 

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach uprzejmie informuje, że wznowiona zostaje realizacja konkursu „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, zawieszonego z dniem 26.03.2020r. z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 i podjętymi w tym celu licznymi działaniami zapobiegającymi jego rozprzestrzenianiu (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz.U. 2020 poz.491 z póź. zm).

W związku z powyższym, aneksem wprowadzone zostały zmiany w regulaminie konkursu dotyczące terminów przeprowadzenia wszystkich etapów, sposobu przesyłania prac oraz grupy uczniów, do których został skierowany.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI szkół podstawowych (klas V w roku szkolnym 2019/2020) a zadaniem konkursowym jest samodzielnie przygotowanie w formie elektronicznej apelu do rówieśników pod hasłem „ Palić, nie palić – oto jest pytanie?”.

Najlepszą pracę konkursową z etapu szkolnego, zgodną z regulaminem i zaopatrzoną w wymagane załączniki, należy przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szamotułach w terminie do dnia 2 listopada 2020 roku. 

Prace konkursowe można przesłać drogą pocztową lub elektronicznie.

XX edycja konkursu jest odpowiedzią na niepokojące zjawisko rozpowszechnienia i używania wśród dzieci i młodzieży e-papierosów. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, na przestrzeni ośmiu lat sześciokrotnie wzrosła liczba nastolatków, którzy spróbowali e-papierosa.

Zachęcamy nauczycieli do współorganizacji etapu szkolnego konkursu  oraz uczniów do udziału w naszym przedsięwzięciu. Natomiast rodziców prosimy o podjęcie tej tematyki w rozmowach z dziećmi i zmotywowanie ich do działań prozdrowotnych, również w aspekcie edukacji rownieśniczej.

 

Aneks uzupełniony do regulaminu - pobierz