Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach zachęca dyrekcje przedszkoli i szkól podstawowych z oddziałami przedszkolnymi do realizacji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”. 

Po okresie realizacji Programu jako interwencji ogólnopolskiej, od 2019 roku jest on programem o zasięgu wojewódzkim.

Program przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 letnich. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

W roku szkolnym 2020/2021 realizatorzy programu mogą skorzystać z materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu nie ma możliwości zmian w treści materiałów edukacyjnych , ale w IV scenariuszu zajęć należy dokonać korekty, aby była zgodność z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Aktualnie środki masowego transportu są wolne od dymu tytoniowego.

Mamy nadzieję, że realizacja programu nadal będzie atrakcyjna dla dzieci, a realizatorom da wiele satysfakcji.

 

Czyste powietrze wokól nas - materiały edukacyjne.zip