Konkurs „ Nie daj szansy AIDS”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2020

Zapraszamy dyrekcje szkół ponadpodstawowych powiatu szamotulskiego do współorganizacji konkursu dla młodzieży dot. profilaktyki HIV/AIDS.

Konkurs ma wieloletnią tradycję i jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego wynikających z realizacji  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, tegoroczna jego edycja zrealizowana zostanie z pominięciem etapu powiatowego.

Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie plakatu na temat profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Plakat należy wykonać w formie elektronicznej, w dowolnym programie graficznym w wersji czarno – białej lub kolorowej oraz może zawierać tekst. Zgodnie z intencją organizatorów, praca konkursowa nie może wzbudzać agresji i nietolerancji, a także przekraczać norm społecznych.

Prace konkursowe, zgodne z regulaminem, prawidłowo opisane wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu do dnia 16 listopada 2020 r na adres: oswiata.zdrowotna@wssepoznan.pl

Partnerem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

Regulamin konkursu_HIV_ 2020

Załącznik nr 1 - Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat

Załącznik nr 2 - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu