Melanż. oczekiwania vs. rzeczywistość - najważniejsze informacje o kampanii.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lutego 2017

 1. Skrócony opis kampanii
  „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.
 2. Cele kampanii
  • zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek;
  • rozpowszechnienie wiedzy na temat wpływu uzależnień na życie człowieka;
  • promocja zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów.
 3. Adresaci kampanii
  • młodzież: najważniejszymi adresatami kampanii są nastolatkowie w wieku 15-19 lat;
  • rodzice;
  • nauczyciele i pedagodzy.
 4. Organizator i partnerzy projektu
 5. Najważniejsze elementy kampanii
 6. Najważniejsze wyniki badań1 przeprowadzonych na potrzeby kampanii
  • najbardziej powszechną używką wśród polskich nastolatków jest alkohol – 90% piło (choć raz w swoim życiu) napoje alkoholowe
  • 65% polskich nastolatków paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy • jedna trzecia polskich nastolatków paliła przynajmniej raz w swoim życiu marihuanę i substancje podobne
  • aż 4% polskich nastolatków próbowało przynajmniej raz w swoim życiu MDMA lub substancji podobnych
  • aż 4% polskich nastolatków próbowało przynajmniej raz w swoim życiu amfetaminy lub substancji podobnych
  • 30% polskich nastolatków nie potępia, gdy inni upijają się raz na tydzień, próbują LSD lub innego halucynogenu bądź extasy
  • jedna trzecia polskich nastolatków jest przekonana, że zażywanie używek od czasu do czasu nie niesie za sobą ryzyka uzależnienia
  • 28% polskich nastolatków uważa, że ich wyobrażenia dotyczące stosowania używek sprawdzają się w rzeczywistości
  • co drugi polski nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy
 7. Twórcy kampanii

 

[1] Źródło: Badanie „Używki w świecie polskiej młodzieży” przeprowadzone przez Kantar Public (dawniej TNS Polska) metodą wywiadów internetowych (CAWI), w dniach 28.12.2016 r. – 8.01.2017 r., na reprezentatywnej próbie 500 Polaków w wieku 15-19 lat.