Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat z dnia 04.10.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ordzin, gm. Obrzycko

Treść komunikatu

4 października 2019


Konkurs: "Nie daj szansy AIDS"

Zapraszamy dyrekcje szkół ponadpodstawowych do współorganizacji konkursu dla młodzieży dot. profilaktyki HIV/AIDS. Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego wynikających z realizacji  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Ma on wieloletnią tradycję, a w obecnym roku szkolnym odbywać się będzie jego  16 edycja. Zadanie konkursowe, jakie organizatorzy postawili uczniom, polegać będzie na wykonaniu memu internetowego pod hasłem „ Nie daj szansy AIDS”

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Na prace konkursowe czekamy do dnia  4 listopada 2019 roku.

Regulamin konkursu

Załącznik_nr 1 Procedura GIS

Załącznik_nr 2 Procedura GIS

30 września 2019


Programy profilaktyczne o tematyce antytytoniowej realizowane w środowisku dzieci i uczniów szkół podstawowych

W roku szkolnym 2019/2020 Główny Inspektorat Sanitarny proponuje dyrekcjom i nauczycielom włączenie do realizacji wśród dzieci  programów edukacji antytytoniowej.

Od wielu lat zachęcamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do prowadzenia zajęć w ramach programu „ Czyste powietrze wokół nas”.  W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego oraz nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego, gdy jest narażone na zwyczaje osób palących. Program zdobył uznanie osób prowadzących edukację, rodziców,  a także dzieci, które bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach.

24 września 2019


Czytaj więcej o: Programy profilaktyczne o tematyce antytytoniowej realizowane w środowisku dzieci i uczniów szkół podstawowych

Komunikat V i VI Komisji z załącznikami

12 lipca 2019


Kod UFI

2 lipca 2019


Komunikat z dnia 28.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Brączewo, gm. Obrzycko

Komunikat z dnia 28.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Brączewo, gm. Obrzycko 

28 czerwca 2019


Komunikat z dnia 17.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dobrojewo, gm. Ostroróg

Komunikat z dnia 17.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dobrojewo, gm. Ostroróg

18 czerwca 2019


Komunikat z dnia 12.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Brączewo, gm. Obrzycko

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

z dnia 12.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Brączewo, gm. Obrzycko, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Brączewo i Jaryszewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. 2017. 2294 ze zm.) ze względu na obecność bakterii niechorobotwórczych.

Woda nie stanowi zagrożenia dla konsumentów, jednakże z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie, który można usunąć poprzez kilkuminutowe gotowanie. 

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Szamotułach

mgr farm. Roman Czajka

specjalizacja z higieny i epidemiologii

 

12 czerwca 2019


Obchody Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych i 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W ramach obchodów Jubileuszu 100 - lecia Służb Sanitarnych w Polsce oraz 65 - lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zostały zaplanowane przedsięwzięcia o tej tematyce zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i powiatowym.

W dniu 30 maja br. w Starostwie Powiatowym w Szamotułach odbyła się VI Sesja Rady Powiatu, podczas której miało miejsce wystąpienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z okazji Obchodów powyższego Jubileuszu.

Porządek obrad podczas VI Sesji Rady Powiatu Szamotulskiego

Transmisja obrad Sesji w dniu 30 maja 2019 roku

 

4 czerwca 2019


Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwiecień 2019 rok