Organizacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach, w tym zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W skład Powiatowej Stacji wchodzą komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i pism używają następujacych symboli:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (OEA);

2) Oddział Nadzoru (ON), w skład którego wchodzą:

a) Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii i Szczepień Ochronnych (ON.E),

b) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (ON.HŻ),

c) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej (ON.HK),

d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy (ON.HP).

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży (ON.HD),

f) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON.NS).

3)   Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (BHP);

4)   Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń (KS);

5)   Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych (OC);

6)   Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki (SO);

7)   Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OZ);

8)   Stanowisko Pracy Głównego Księgowego (GK);

9)   Stanowisko Pracy Głównego  Specjalisty do Spraw Systemu Jakości (SJ);

10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (RP);

11) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (IN);

12) Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 

Zarządzenie nr 5/17 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach i ogłoszenia tekstu jednolitego - pobierz

Regulamin organizacyjny PSSE w Szamotułach wraz ze schematem organizacyjnym - tekst jednolity na dzień 30 stycznia 2017 r. - pobierz

Zarządzenie nr 9/18 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach z dnia 04 czerwca 2018 r.  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szamotułach i ogłoszenia tekstu jednolitego - pobierz

Schemat organizacyjny do Zarządzenia nr 9/18 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach z dnia 04 czerwca 2018 r. - pobierz