Badania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Próby kału do badań na nosicielstwo nie będą przyjmowane do odwołania

z wyjątkiem prób od osób chorych lub ozdrowieńców oraz sporali.

 

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach przyjmuje próby kału do badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella. Badania te wykonuje się u osób wykonujących prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także przy wykonywaniu innych czynności zawodowych, podczas których istnieje zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby.

Z dniem 1 października 2014 roku próby kału w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella (do książeczki dla celów sanitarno - epidemiologicznych) będą przyjmowane wyłącznie w postaci wymazówek z podłożem transportowym w postaci żelu (do nabycia w aptekach).

Punkt przyjmowania prób i wydawania wyników:

PSSE w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 8, pokój nr 7 (parter budynku)

tel. 61 292 77 82

lub

tel. 61 292 15 34 w. 33

Przyjmowanie prób: od poniedziałku do środy w godz. 730 - 1400

Wydawanie wyników: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1500 .

Opłata za pobór i badanie laboratoryjne 3 prób kału wynosi 138, 22 zł płatne gotówką w Punkcie Przyjmowania Prób w momencie dostarczenia próbek (nie ma możliwości opłaty za badania kartą płatniczą). Chęć otrzymania rachunku i faktury VAT klient musi zgłosić podczas płatności za badanie, podając dane zleceniodawcy wraz z numerem NIP.

Opłata za pobór i badanie laboratoryjne prób Sporal wynosi 66, 22 zł.