Do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poniżej zamieszczone zostały linki do dokumentów, jakie można złożyć w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach:

 

a) w zakresie higieny żywności i żywienia:

Wniosek o wpis do rejestru - pobierz

Wniosek o wpis do rejestru i zatwierdzenie obiektu - pobierz

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze - pobierz

Wniosek o wykreślenie obiektu z rejestru - pobierz

 

b) w zakresie produktów kosmetycznych:

Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne - pobierz

Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne - pobierz

Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne - pobierz

Zaświadczenie o wpisie do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne - pobierz

 

c) w zakresie higieny komunalnej:

Wniosek o ekshumację - pobierz

 

d) w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:

Wniosek dotyczący uzgodnienia projektu budowlanego - pobierz

Wniosek o wydanie opinii przy zmianie sposobu użytkowania obiektu - pobierz

Wniosek o wydanie opinii w sprawie inwestycji wspomaganej przez ARiMR ze środków UE - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego w trybie art. 56 Prawa Budowlanego - pobierz

 

e) w zakresie higieny dzieci i młodzieży:

Wniosek o wydanie decyzji - pobierz