Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej (ON.HK)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat z dnia 10.06.2020r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach

       Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
z dnia 10.06.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.

 

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach, zaopatrującego w wodę osadzonych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.) ze względu na obecność zwiększonej ilości związków żelaza.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże może nastąpić pogorszenie jej wyglądu i smaku oraz brunatne zabarwienie armatury i przebarwienie bielizny podczas prania.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

 

  

  

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

                       

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

w Szamotułach

mgr inż. Agnieszka Jachnik

specjalista zdrowia publicznego

10 czerwca 2020


Zalecenia dotyczące organizacji i uczestnictwa osób w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

            Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z planowanymi na terenie woj. wielkopolskiego uroczystościami Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w tym procesji Najświętszego Sakramentu przekazuje poniżej do wykorzystania służbowego podstawowe zalecenia dotyczące organizacji i uczestnictwa osób w przedmiotowym wydarzeniu:

• w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, oprócz osób sprawujących kult religijny z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,

• w procesji powinni uczestniczyć tylko wierni zdrowi (bez objawów chorób infekcyjnych),

• uczestnicy procesji powinni zachować dystans co najmniej 2 m między sobą lub realizować obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,

• należy rozważyć możliwie krótką trasę przejścia procesji,

• w regionach występowania wysokiego wskaźnika zapadalności należy rozważyć procesję wokół kościoła z pominięciem przestrzeni publicznej,

• zaleca się przeprowadzenie dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektu kultu religijnego.

 

9 czerwca 2020


Komunikat z dnia 01.06.2020r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
z dnia 01.06.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.

 

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach, zaopatrującego w wodę osadzonych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.) ze względu na obecność zwiększonej ilości związków żelaza oraz pojawienie się zwiększonej ilości bakterii niechorobotwórczych.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Stwierdzone przekroczenia żelaza mogą również obniżać cechy organoleptyczne wody (barwę i smak), powodować brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienia bielizny podczas prania.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

                      

  

  

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

                       

PAŃSTWOWY POWIATOWY

                                                                                                                                                 INSPEKTOR SANITARNY

                                                                                                                                                        w Szamotułach

                                                                                                                                                 mgr inż. Agnieszka Jachnik

                                                                                                                                              specjalista zdrowia publicznego

 

2 czerwca 2020


Zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

 

Zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny - pobierz

12 maja 2020


Komunikat z dnia 11.05.2020 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach

 

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
z dnia 11.05.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
              do spożycia przez ludzi.

 

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu lokalnego Zakładu Karnego we Wronkach, zaopatrującego w wodę osadzonych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.) ze względu na obecność zwiększonej ilości związków żelaza.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże może nastąpić pogorszenie jej wyglądu i smaku oraz brunatne zabarwienie armatury i przebarwienie bielizny podczas prania.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

 

 

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

                       

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

                                                                                                                                                 INSPEKTOR SANITARNY

                                                                                                                                                        w Szamotułach

mgr inż. Agnieszka Jachnik

specjalista zdrowia publicznego

11 maja 2020


Rekomendacje GIS ws. branży kominiarskiej

Opinia NIZP - PZH w sprawie zaleceń dla klimatyzacji_COVID19

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

 

Odpowiadając na pismo numer HŚ.NS.541.52.2020 z dnia 13 marca 2020 r.

w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19,

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

prezentuje poniżej swoje stanowisko.

 

Opinia - pobierz

23 marca 2020


Ogólne wytyczne dla podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Komunikat z dnia 28.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Brączewo, gm. Obrzycko

 

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
z dnia 28.06.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.

 

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Brączewo, gm. Obrzycko, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Brączewo i Jaryszewo.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych kontrolnych badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz urzędowej informuje, że jakość wody uległa poprawie i w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.).

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

  

 

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

 

 

                

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Szamotułach

mgr farm. Roman Czajka

specjalizacja z higieny i epidemiologii

 

28 czerwca 2019


Komunikat z dnia 17.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dobrojewo, gm. Ostroróg

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
z dnia 17.06.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.

 

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Dobrojewo, gm. Ostroróg, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Dobrojewo, Bielejewo, Binino i Binino Huby. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdzono że jakość wody odbiega od wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.) ze względu na obecność zwiększonej ilości związków manganu.

Jednocześnie wyjaśnia się, że przekroczenie nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

 

 Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Szamotułach

mgr farm. Roman Czajka

specjalizacja z higieny i epidemiologii

 

 

 

18 czerwca 2019