Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej (ON.HK)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogólne wytyczne dla podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Komunikat z dnia 28.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Brączewo, gm. Obrzycko

 

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
z dnia 28.06.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.

 

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Brączewo, gm. Obrzycko, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Brączewo i Jaryszewo.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych kontrolnych badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz urzędowej informuje, że jakość wody uległa poprawie i w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.).

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

  

 

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

 

 

                

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Szamotułach

mgr farm. Roman Czajka

specjalizacja z higieny i epidemiologii

 

28 czerwca 2019


Komunikat z dnia 17.06.2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dobrojewo, gm. Ostroróg

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
z dnia 17.06.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.

 

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Dobrojewo, gm. Ostroróg, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Dobrojewo, Bielejewo, Binino i Binino Huby. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdzono że jakość wody odbiega od wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 ze zm.) ze względu na obecność zwiększonej ilości związków manganu.

Jednocześnie wyjaśnia się, że przekroczenie nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

 

 Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Szamotułach

mgr farm. Roman Czajka

specjalizacja z higieny i epidemiologii

 

 

 

18 czerwca 2019


Legionelloza - informacje dla osób podróżnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach przedstawia w załączeniu opracowanie pt. LEGIONELLOZA - INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻNYCH  przygotowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

LEGIONELLOZA - INFORMACJE DLA PODRÓŻNYCH

26 lipca 2018