Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy (ON.HP)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikat XIII

23 października 2020


Komunikat nr XI i XII Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN

Komunikat V i VI Komisji z załącznikami

Komunikaty

12 lipca 2019


Kod UFI

2 lipca 2019


Komunikat odnoszący się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw

Europejska Kampania z cyklu "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje o rozpoczęciu kolejnej europejskiej kampanii z cyklu "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" pod hasłem "Substancje niebezpieczne pod kontrolą", koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Celem Kampanii zaplanowanej na lata 2018 - 2019 jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami. 

Dodatkowe informacje na temat Kampanii znajdują się na stronie internetowej: https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19 a także na stronie www.ciop.pl.

Ulotka Kampanii - pobierz

Przewodnik po Kampanii - pobierz

Film o Kampanii - pobierz

 

 

26 stycznia 2018


Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

Metanol